Menu

Adoptierecht: hoe werkt dat in Nederland?

Hoe zit het adoptierecht precies in Nederland? Niet iedereen kan zomaar een kind adopteren. Het is natuurlijk erg belangrijk dat een kind op een goede plek terechtkomt. Daarom zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan het adopteren van een kind. Deze regels staan in het Haagse Adoptieverdrag. Enkele van deze regels zijn bijvoorbeeld dat het kind maximaal zes jaar oud mag zijn, tegelijkertijd met hun zusje of broertje geadopteerd moeten worden, en dat aspirant ouders niet ouder dan vijfenveertig mogen zijn. 

Soms worden potentiële ouders uit religieuze stromingen zoals de Jehovah’s getuigen geweigerd. Zij verbieden immers bloedtransfusies, waardoor deze worden gezien als personen die geen complete zorg aan een kind kunnen geven. Soms werkt dit ook andersom. Er zijn een aantal landen waaruit kinderen worden geadopteerd die bepaalde eisen stellen aan potentiële adoptieouders. Een aantal voorbeelden van deze eisen zijn de religie van de ouders, hun seksuele geaardheid en hun burgerlijke staat. Dit zijn meestal ontwikkelingslanden.

Leestip: Adoptie pleegkind l Pleegkind adopteren l Advocatenkantoor Appelman

Het adopteren van een kind begint bij een aanmelding bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Daarna moet een aanvraagformulier naar deze stichting worden opgestuurd door alle aanvragers van de adoptie. Na aanmelding krijgt de aanvrager een BKA-nummer (Buitenlands Kind ter Adoptie) en begint een procedure die van twee tot vier jaar kan duren. Tijdens deze procedure worden er gezinsonderzoeken gedaan en moeten er verplichte voorlichtingsbijeenkomsten worden bijgewoond. Als al deze voorwaarden zijn voldaan, krijgt de aanvrager een beginseltoestemming. Deze geeft een persoon het recht om een buitenlands kind te adopteren. Dit beginsel is vier jaar geldig. 

Na deze initiële fase begint de bemiddelingsfase. Daarin worden geschikte ouders voor een kind gezocht. Over het algemeen kunnen adoptieouders niet zelf een kind uitzoeken. Als een goede match is gemaakt, en alle eisen van beide landen zijn voldaan, kan het kind naar Nederland komen. Daarna moet het adoptiekind binnen drie dagen bij de gemeente worden geregistreerd.

Tip: Adoptie advocaat voor adoptierecht – Advocatenkantoor Appelman

Het adoptierecht is door de jaren heen veel veranderd. In 2000 werd het bijvoorbeeld mogelijk voor stellen van hetzelfde geslacht om kinderen adopteren. Zij mochten tijdelijk echter alleen kinderen binnenlands adopteren. Landen zoals Thailand en India dreigen ermee om alle adopties naar Nederland stop te zetten. In 2009 mochten ook homostellen buitenlandse kinderen adopteren. Ook gezinnen met slechts één ouder kunnen kinderen adopteren. Dit is vanaf 1998 mogelijk. In de praktijk is het vaak erg moeilijk om voor alleenstaande ouders of homostellen in het buitenland te adopteren. Veel landen accepteren deze gezinsvormen nog niet.